Regler och anvisningar för yxkastartävlingar av yxkastarförbundt sanktionerade tävlingar.                                     

 

Yxkastning

Yxkastning sker med dubbeleggad yxa mot måltavla (kubbe) av trä. Endast träff med främre yxeggen räknas. Främre yxeggen är den egg som är i riktning mot målkubben i det ögonblick som yxan släpps.

 

Deltagare

Rätt att delta har personer som inte är påverkade av alkohol eller andra droger.

 

Tävlingstyper för rankingtävlingar

För att godkännas som rankingtävling måste minst 18 kast per deltagare genomföras.

Tävlingstyper som vanligtvis förekommer är:

Rak tävling

Poängen med hela tiden, alla kastar lika många kast, går även att halvera efter delomgång /ar.

Kval och final tävling

Minst 12 till första finalomgång, minst 6 kast både i kval och första finalomgång.

Cup-tävling

Tävling där två och två möts varvid den bäste går vidare till nästa omgång. Startordning enligt rankingschema eller lottning.

Match-tävling

Tävling där t.ex. sex deltagare möts i en match och de tre bästa går vidare till nästa omgång. Startordning enligt rankingschema

 

Startavgift Yxkastning 

Startavgiften för rankingtävlingar får högst vara 100 kr. för vuxna och 50 kr. för juniorer.

Startavgiften för SM-tävlingar får vara högst 150 kr/deltagare för vuxna och högst 75 kr för juniorer. Startavgiften för NM-kval får vara högst 130 kr för vuxna och högst 60 kr för juniorer.

 

Startavgift  Loggingtävlingar

Startavgiften får vara max 100 kr på första tävlingsgrenen och max 20 kr per gren på ytterligare tävlingsgrenar. Startavgiften för SM och NM-kval får vara max 130 kr på första tävlingsgrenen och max 20 kr per gren på ytterligare tävlingsgrenar.

 

Förbundsavgift

En avgift på 20 kr. per startande i yxkastning och logginggren ett. För logginggren 2 och följande 10 kr per gren.

En avgift på 30 kr. per startande på SM-tävlingarna, Logging-SM gren 1 och NM-kval.

Detta betalas in till förbundet av arrangerande förening och avgiften skall vara förbundet tillhanda senast 4 veckor efter tävlingen.

 

Inbjudan

Sända ut inbjudan till tävlingen senast 2 veckor före tävling. Obligatoriskt i inbjudan: tävlingsstatus, plats, datum, tidsprogram, tävlingsform och önskvärt antal kast.

 

 

 

                                                                                        

PM

Tävlings-PM skall finnas uppsatt före tävlingens början innehållande alla uppgifter angående tävlingen; antal kast, kastordning, tidsplan, träning, hur domaren bedömer kast mot linje (beroende vilken mall som använts) mm.

 

Jury

Juryn representerar yxkastarförbundet.  Juryn består av 3 deltagare varav 1 ordförande. Deltagarna tas från arrangerande klubb (1) övriga deltagare från andra klubbar. Juryn skall övervaka att regler följs, godkänna tävlingsupplägget, godkänna kubbar, behandla protester mm.

 

Protest

En protest skall inlämnas skriftligt till juryn innan tävlingens slut samt åtföljas av en avgift på 200 kr. Godkänds protesten återfås avgiften. Protestblankett

 

Klasser vid rankingtävlingar.

Följande klasser är önskvärda: damer, herrar, damjuniorer och herrjuniorer 17 år och yngre, åldern räknas från det år man fyller. Arrangören bestämmer själv vilka klasser som anordnas och om klasserna skall delas upp.

Minst tre tävlande per klass för att klasser skall gälla, undantag juniorer.

 

Vid tävling med klassindelning Elit och A används följande rankingnivåer:

Damer Elit med ranking över 3,5

Damer A med ranking under 3,5                                                                       

Herrar Elit med ranking över 4,0

Herrar A med ranking under 4,0

 

SM

Följande klasser ingår i individuella SM herrar, damer och juniorer Lag-SM herrar och damer. Ingen begränsning avseende att delta i SM-tävling förutom att kastare representerar förening ansluten till yxkastarförbundet eller som enskild medlem i yxkastarförbundet.

 

Regler / Säkerhet

Avspärrningar bakom kubbe 15 m, på sidan om kubbe 8 m, och bakom kastlinje 3 m. Eggskydd skall vara på utanför kastområde.

                                                                                                                                  

Yxa

Eggbredd            max 152,4 mm båda eggarna lika (symmetriska).

Yxmidjan            max 65 mm.

Yxform                linjen eggspets-yxögat skall vara inåtböjd.

Vikt                     minst 1134 g.                                                                  

Skaftlängd           minst 610 mm. För juniorer kan vikt och skaftlängd underskridas.

                                                                                                                                  

Kubbe      

Ringstorlek sanktionerade tävlingar 5 cm, ringkanterna bör fyllas i med penna eller rits, ringmarkeringen skall vara kontrastrik. Vid användandet av mall räknas pennstrecket eller ritsen till 5:an, 3:an och 1:an.

Mittpunktshöjd (våg kastplats) 152,5 cm med max avvikelse + - 2,5 cm.

Avstånd kastplats (mittpunkt kastlinje) 610 cm  

                                                                                                 

                                                                                       

Bedömning

Dömd linje skärningspunkt egg- kubbyta.                                       

Egg mot högre valör räknas upp.

Yxan skall sitta fast i kubben för att räknas, undantag när annan person än kastaren påverkat yxan, har funktionärer eller jury noterat poängen räknas denna annars gäller omkast.

 Bakre yxegg får inte nå kubben (dubbelegg).               

 

Kastplats

Jämt underlag, kastlinje markeras med bräda eller dylikt.

Vid övertramp underkänds kastet. Övertramp är när kastaren når med någon kroppsdel marken, även brädan, på kubbsidan om utkastplatsen under kastutförandet.                                                                       

Kasten

Kasten sker på anvisning. Kastare som medvetet väntar ut medtävlare eller stör medtävlare tilldelas varning, vid tredje varningen fråntas kastaren kastets poäng.                                              

 

Resultat    

Kastpoäng visas eller hängs upp vid kubbe. Sammanlagda resultat anslås på resultattavla.

Vid lika resultat bör särkastning tillämpas.

Fullständig resultatlista till deltagande klubbar, förbund, tävlingskommitté och massmedia. 

 

Byte av Klubb

Klubbyte får ske när som helst under året med den restriktionen att kastare endast får ett klubbyte per kalenderår samt endast representera en klubb per kalenderår på mästerskapstävlingarna (SM o lag-SM).

 

 

RANKINGTÄVLINGEN                                                                             

 

Godkända tävlingar:                                                                                                                                                                       

Alla av Svenska yxkastarförbundet sanktionerade (listade på hemsidan) tävlingar räknas. Godkänd tävling även när inbjudan om tävling gått ut i minst två veckor i förväg till yxkastarförbundets anslutna föreningar.

Rankingen räknas på medeltalet på de tre-fem bästa tävlingarna.

Vid fler än fem tävlingar räknas de sämsta bort.
Alla kast räknas både kval och finalomgångar, dock ej särkast.

Ranking för klassuttagning räknas snittet på kastarens tre bästa resultat ett år tillbaka i tiden.

 

Uttagning till NM 

Följande får delta i innevarande års Nordiska Mästerskap.

Titelförsvararna från föregående år, Svenska mästarna från föregående år. (dam, herr och junior)

De 10 bästa herrarna, 5 bästa damerna och 5 bästa juniorerna enligt förbundets rankinglista baserad på de tre bästa tävlingarna från årets början till utgången av juli. Svenska mästarna ingår i kvoten.

De 10 bästa herrarna, 5 bästa damerna och alla juniorerna på kvaltävlingen dagen före NM.