Kontakt

För att bli medlem betala in 500 kr (förening) eller 100 kr enskilda medlemmar på vårt bankgiro. Föreningens bankgiro 452-1381.

Adress till kassören Lena Gustafsson: Ta gärna kontakt

E-post till g.lena.gustafsson@telia.com

Ordförande: Daniel Hedberg
Höjenvägen 22 C 821 58 Rengsjö tel: 073-526 79 74, 0278-66 52 21

E-post: hebbe82@outlook.com


Sekreterare: Tina Nordberg
Våsjö skola 3 731 13 Kolsva 070-3031610

tina_nordberg@hotmail.com

Tävlingskommittén: Tina Nordberg